• Dummy text

  Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies ege. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo.

  Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.

 • Dummy text

  Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies ege. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo.

  Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.

 • Dummy text

  Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies ege. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo.

  Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.

Menu

P R O G R A M I     I     P R O J E K T I


Najvažniji realizovani programi i projekti:


1. Pod pokroviteljstvom Centra za proučavanje informacionih tehnologija CEPIT u 2008 godini održano nekoliko obuka:

Onlajn škola "Politika i kultura", 21 srednjoskolac iz Srbije i BIH
Onlajn škola "Evropske integracije", 20 srednjoškolaca iz Srbije,
Virtuelna škola "Mala škola novinarstva", 23 srednjoškolca iz Srbije

2. U okviru projekta "Ka društvu znanja", DOKS u prostorijama Beogradske otvorene škole, 9. aprila 2009. godine, održan je konsultacioni sastanak o istraživanju i razvoju informaciono-komunikacionih tehnologija. U okviru projekta razvijena je i brošura "Ka društvu znanja", dostupna na web portalu projekta.

3. Akreditovani program stručnog usavršavanja ''Apleti u nastavi tehničkih nauka'' objavljen u Katalogu str. Usavršavanja za šk 2008/2009 godinu. U 6 škola učestvovalo oko 170 nastavnika.

4. Akreditovani program stručnog usavršavanja ''Apleti u nastavi prirodnih nauka'' objavljen u Katalogu str. Usavršavanja za šk 2009/2010 godinu. U 8 škola učestvovalo oko 180 nastavnika.

5. Akreditovani program stručnog usavršavanja još dvoje naših kolega članova.

6. Udruženje je sprovelo istraživanje pod nazivom ''IKT u nastavi škola u Srbiji, pregled stanja, perspektive razvoja''. Istraživanje je sprovedeno u 121 škola na teritoriji cele države i obuhvatilo je osnovne (71 škola), srednje stručne škole (27) i gimnazije (14). U istraživanju je učestvovalo 4918 prosvetnih radnika.Rezultati ovog istraživanja su uvršteni u Resurs centar Ministarstva prosvete objavljeni na zvaničnom sajtu Ministarstva prosvete u odeljku kurikulumi Adesa sajta: http://www.mp.gov.rs/resursi/dokumenti.php?podsekcija=5&grupa=7&teritorija=0

7. U martu 2009 godine pod pokroviteljstvom Microsoft predstavnik UPIS-a učestvoavao na IT Forumu u Beču. Učestvovalo 47 država. Predstavnik srednjih škola za Srbiju bio član nacionalne delegacije.

8. U saradnji sa JISA u novembru 2009 godine 50 profesora/nastavnika informatike je položilo ECDL advanced ispit (7 modula). Program realiyovan kroy donaciju ECDL fondacije Evrope.

9. Članovi našeg Udruženja su 2009 godine preveli na srpski jezik i objavili "Preporuke UNESCO o minimumu ICT veština nastavnika" (objavljene januara 2008. godine) koje bi trebalo da poseduju nastavnici širom sveta. Ovaj dokument na srpskom jeziku se nalazi na našoj internet prezentaciji. Adresa sajta: http://www.upissrbije.edu.rs/download/Preporuke%20UNESCO%20ICT.pdf

10. U periodu od marta do maja 2010 godine realizovano "Istraživanje o izvođenju informatike kao izbornog predmeta od V do VIII razreda osnovne škole". U istraživanju je učestvovalo 165 škola. Anketirane škole (105 škola) koje imaju izdvojena odeljenja u 253 mesta ili u matičnom mestu. Učestvovale su 63 škole su iz 24 administrativna okruga, Istraživanje prezentovano i objavljeno u zborniku radova na međunarodnoj konferenciji gimnazija "Kompjuter, kultura, komunikacija" u Novom Sadu, septembar 2010. godina.

11. U organizacij Balkan Society for Pedagogy and Education BASOPED – Solun realiyovano je učešće našeg predstavnika profesora na konferenciji "ICT in in the Balkan countries" u Varni rad o uoptrebi ICT u školama u Srbiji.

12. Učešće učenika iz dve gimnazije i jedne osnovne škole na međunarodnoj konferenciji učenika matematičara uzrasta od 12 do 18 godina EUROMATH 2011 u Atini pod pokroviteljstvom Tales Foundation sa Kipra Pod pokroviteljstvom Sekretarijata za obrazovanja AP Vojvodina.

13. Saradnja SO Sremski Karlovci 2011. godine

14. Saradnja sa PIREAUS Bank, Srbija, Sponyorstvo banke y ana[e programe maj 2011. godine.

15. Učešće našeg nastavnika na međunarodnoj konferenciji matemati;ara CADME, Salamanka, Španija

16. 2011. godine je realizovan program "Slobodni softver u školama u Srbiji, pregled stanja i propagiranje njegove upotrebe" u okviru programa su realizovani sledeći koraci:

-Sprovođenje istraživanja u školama o tome koliko su ispitanici upoznati sa pojmom i značajem softverske licence, u kojoj meri se koristi legalan softver i koliko nastavnika i stručnih saradnika u školama koristi slobodan softver.
-Promocija upotrebe slobodnog softvera
-Smanjivanje stepena upotrebe piratskog softvera
-Edukacija o softverskim licencama.
-Informisanje i edukacija prosvetnih radnika o značaju i upotrebi slobodnog softvera
-Kreiranje politike (strategije preporuka) o upotrebi softvera u školama (standardi za školsku administraciju i u realizaciji nastave)
-Projekat započet u drugoj polovini januara 2011. godine nakon školskog zimskog raspusta, završen krajem juna 2011. god, obuke nastavnika za korišćenje Libre i Open Office još traju.

17. Kreiran je sajt koji je imao od 23000 do 27000 poseta mesečno. Jedan od najbolje posecenih sajtova u Srbiji u 2011. godini. http://slobodansoftverzaskole.org/

18. Učešće četiri profesora u projektima "Save the children" i Fond B92. Obuka za održavanje škola o zaštiti dece na internetu

19. Učešće naših nastavnika na međunarodnoj konferenciji gimnazija "Kompjuter, kultura, komunikacija" u Novom Sadu, oktobar 2011. godina. I novembar 2012 godina. Objavljeni stručni radovi u Zbornicima sa konferencija.

20. Učešće učenika iz dve gimnazije i jedne osnovne škole na međunarodnoj konferenciji učenika matematičara uzrasta od 12 do 18 godina EUROMATH 2012 u Sofiji pod pokroviteljstvom Tales Foundation sa Kipra

21. Saradnja sa SO Sremski Karlovci, Kula i Sombor 2012 godina

22. Učešće u programu Odbora za bezbednost pri Skupštini grada Novog Sada (februar 2012). Prezentacija rada povodom obeležavanja svetskog dana bezbednog interneta.

23. Objavljen rad (istraživanje) Mladena Jovanovića i Gorana Jovišića "ISTRAŽIVANJE O UPOTREBI IT RODITELJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA" objavljen na međunarodnoj konferenciji TIO na TF u Čačku.

24. Akreditacija programa stručnog usavršavanja "Primena slobodnog softvera u nastavi" za šk. 2013/2013 i 2013/2014 šk godinu

25. Podrška Uprave za Digitalnu Agendu za održavanje međunarodne konferencije "Slobodan softver u nastavi" održane 1 i 2 decembra 2012 god u Novom Sadu.Konferencija jje održana kaodeo programa od Nacionalnog interesa koju je Digitalna Agenda Ministarstva telekomunikacija nagradila u okviru svog programa podrške organizaciji konferencija i drugih stručnih skupova. Konferencija akreditovana kod ZUOV

26. Poćetak programa "Bezbedan internet" pod pokroviteljstvom Save the Children i AOK Foundation. Ministarstvom unutra[njih poslova, UNICEF-om i Ministarstvom prosvete u okviru koga je održana onlajn škola o bezbednom korišćenju interneta sa 181 učenikom iz 42 škole i cele Srbije

27. Učešće predstavnika UPIS-a u programu definisanja EU u politici IPA prema nvo. Kancelarija EU TACSO kancelarija za tehničku podršku. Proces u toku.

28. Učešće člana UPIS-a u komisiji ZUOV za definisanje standarad u tehničkom i informatičkom obrazovanju

29. Učešće člana UPIS-a u komisiji ZUOV za stručnu ocenu udžbenika (gimnazije)

30. Od marta do kraja juna 2013 organizovanoje takmičenje z aučenike osnovnih i srednjih škola ''Blog za bezbedan internet''. U takmičenju učestvovali timovi učenika iz 62 osnovne i srednje škole sa 360 učenika i 55 nastavnikak mentora.

31. U junu 2013 godine započet program "Zaustavimo digitalno nasilje" deo programa "Škola bez nasilja" pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, UNICEF I Telenor. U prostorijama Telenor-a nastavnici predavači 26 juna održali radionice I predavanja.

32. Nastavak programa "Zaustavimo digitalno nasilje" od 19 do 21 septembra 2013. godine. Obuka z amentore iučenike u OŠ "Sveti Sava" u Beogradu.

33. Ministarstvo trgovine itelekomunikacije je nagradilo tj. Odabralo tri programa Udruženja koji su ušli u deo programa od Nacionalnogg interesa a u okviru javnog poziva za dodelu sredstva programima iz oblasti razvoj ainformacionog društva u republici Srbiji. Izabrani su sledeći programi "Organizacij atakmičenja Sajt za bezbedan internet", "Bezbedni na netu" I "Kompetentan e nastavnik"

34. 34. Organizacija takmičenja "Sajt za bezbedan internet" Program završen u aprilu 2014 godinere.

35. "Bezbedni na netu"-35. Program završen u junu 2014. godine.

36. "Kompetentan e nastavnik"-Program završen u maju 2014 godine.

37. Program takmičenja "Sajt za bezbedan internet" je uvršten u Kalendar takmičenja za osnovne i srednje škole Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Takmičenje je održano na školskom, okružnom i republičkom nivou. Započeto 2 februara 2014. godine a završeno 31 marta 2014. godine.

38. Krajem marta 27. marta 2014. god. U prostorijama osnovne škole "Miloš Crnjanski" u Novom Sadu, u osnovnoj školi "Jovan Jovanović Zmaj" u Rumi, i u Srednjoj tehničkoj školi "15. Maj" u Nišu su održane akreditovane tribine pod nazivom "Uloga škole u prevenciji i zaustavljanju digitalnog nasilja".

39. Ministarstvo trgovine i telekomunikacija je finansijski podržalo program Udruženja koji je deo programa od Nacionalnog interesa a u okviru javnog poziva za dodelu sredstva programima iz oblasti razvoa informacionog društva u republici Srbiji za 2014. godinu. Izabran je program takmičenje "Kreiranje nastavnih sadržaja korišćenjem slobodnog programa".Udruženje profesora informatike Srbije trenutno realizuje tri projekta koji se realizuje uz pokroviteljstvo Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Sektora za elektronske komunikacije, informaciono društvo i poštanski saobraćaja. Fenomen nasilja putem interneta opšte je poznata društvena pojava, na žalost naši učenici su u ne malom broju slučajeva bili svedoci ili učesnici kada su u pitanju događaji ove vrste. Pozivamo vas da zajedničkim snagama doprinesemo realizaciji ciljeva ovog takmičenja koje je prepoznato kao program od nacionalnog interesa.